Våra tjänster

Rekrytering

Vi rekryterar din nästa medarbetare

Vi tar oss tid att förstå er som kund: era företagsmål, visioner och värderingar – allt för att kunna matcha en kandidat utifrån mer än bara kompetenser.

Med en väl genomarbetad och detaljerad kravprofil skapar vi de bästa förutsättningarna för en lyckad rekrytering och ett långsiktigt partnerskap.

Vi specialiserar oss på att rekrytera chefer, specialister och tjänstemän inom en mängd olika branscher. Med en bred erfarenhet i vårt team har vi betydande insikt och förståelse för olika marknader och affärsområden.

rekrytering efter behov

Vi anpassar vår rekrytering efter ditt behov och föreslår en nivå av service
som passar dig bäst. Med tre olika paketlösningar i grunden skräddarsyr vi
gärna en lösning som möter dina specifika önskemål och krav.

ettan

En helhetslösning som med fördel används vid rekrytering av VD, högre chefer och specialister.

tvåan


Vår rekommendation är att paketet används vid rekrytering av chefer och tjänstemän med särskild kompetens. 

trean

Det här paketet är passande för rekryteringar av tjänstemän till er verksamhet.

Rekryteringsprocessen – steg för steg

01.

Kravprofil

Tillsammans med er tar vi fram en detaljerad kravprofil för tjänsten där vi identifierar viktiga aspekter såsom: tidigare erfarenhet, kompetenser och färdigheter, företagets och teamets kultur och struktur, samt tidsplan och annonseringsstrategi. För att fastställa de personliga egenskaper som är avgörande för rollen genomför vi en BPA (Befattningsprofilanalys), som vi sedan använder för att matcha kandidater.

02.

Kommunikation

Vi skapar en annons baserad på kravprofilen och gör den synlig i alla överenskomna mediekanaler. Vi väljer noggrant ut medier som ger bästa möjliga exponering och träffsäkerhet för att attrahera den mest passande talangen.

03.

Ansökningar

Vi tar hand om alla inkomna ansökningar, hanterar all kommunikation med kandidater och svarar på frågor om tjänsten. Vi planerar och kallar till intervjuer enligt den fastställda tidsplanen.

04.

Urval

Vi genomför en noggrann urvalsprocess i flera steg baserat på kompetenskrav, erfarenhet och personliga egenskaper. Vid behov utför vi även relevanta tester för att säkerställa att kandidaterna matchar tjänsten. Om vi har valt en rekryteringsstrategi som inkluderar headhunting/search aktivt letar vi efter intresserade kandidater som matchar kraven.

05.

Kompetensbaserad intervju

En första intervju hålls med kandidater som matchar kravprofilen, där vi stämmer av kompetenser, samtalar om tjänsten och företaget.

06.

Djupintervju

Kandidater som har valts efter kompetensintervjun går vidare till en mer djupgående intervju, där vi även kan genomföra relevanta tester. Nu fokuserar vi på att utforska kandidaternas personliga egenskaper, mål, motivationsfaktorer och andra viktiga aspekter för att säkerställa att vi hittar rätt person till rätt plats.

07.

Kandidatpresentation och kundintervjuer

Vi presenterar lämpliga slutkandidater och ger er möjlighet att träffa och/eller genomföra egna intervjuer med dem. På så sätt får ni en chans att lära känna kandidaterna närmare samtidigt som ni kan presentera er verksamhet för dem.

08.

Referenser och bakgrundskontroller

Vi genomför referenstagning för alla utvalda kandidater och inkluderar alltid en bakgrundskontroll av belastningsregistret. Om den aktuella tjänsten kräver särskild utbildning, validerar vi även examina. Vid behov genomför vi även andra bakgrunds- eller hälsokontroller enligt önskemål.

09.

Avslut

Tillsammans har vi en slutdiskussion för att välja vilken av de aktuella kandidaterna som ska erbjudas tjänsten. När ni har gett kandidaten ett erbjudande och de har accepterat, avslutar vi rekryteringsprocessen. Vi tackar också av de övriga kandidater som varit delaktiga i processen.

10.

Uppföljning

Efter avslutad rekrytering genomför vi en gemensam uppföljning. Vi ser också till att den valda kandidaten får möjlighet att ge oss feedback, vilket hjälper oss att ständigt förbättra vår insats för att hitta nästa stjärna.

Våra testverktyg

Vi gör det enklare att förstå dina framtida medarbetare. Vad som motiverar dem, deras styrkor, begränsningar och potential.

Vanliga frågor och svar om rekryteringsprocessen

Varje rekryteringsprocess är unik och skräddarsydd efter era specifika behov och önskemål. Vår strategi utgår från och anpassas efter era förutsättningar och prioriteringar enligt följande:

Först och främst genomför vi en gemensam analys för att förstå era behov, lära känna er som företag och förstå era framtida mål. Det är först när vi har denna djupgående förståelse som vi kan matcha rätt kompetens och person till er organisation.

Vårt mål är att vara er långsiktiga partner för att stödja er verksamhet genom alla dess skeden; från rekrytering, genom utveckling och vidare till förändring. Därför arbetar vi aktivt för att erbjuda konsultativa råd, alternativ och förslag som ger er de bästa förutsättningarna för framtiden.

Vi strävar efter att genomföra rekryteringsprocessen inom en tidsram på 4-6 veckor från start till mål. För särskilt komplexa specialistroller kan tidsplanen utökas till cirka 12 veckor, beroende på tjänstens krav och karaktär.

Zimmermans är certifierade användare av Thomas Internationals testverktyg.
Läs mer om vilka tester och analyser vi använder oss av här.

Annonsering – Vi publicerar och visar den framtaga annonsen i utvalda medieplattformar där målgruppen är mest aktiv. Förutom standardkanaler som Arbetsförmedlingen och andra kostnadsfria jobbsidor, synliggörs annonsen även på Zimmermans webbplats samt i våra sociala mediekanaler. Vi kan även att sponsra annonsen och skapa annonsplatser på LinkedIn eller andra plattformar, baserat på rekommendationer, för att nå en bredare publik och synas där kandidaterna finns.

Nätverk – En av våra största styrkor ligger i våra etablerade nätverk. Vi har byggt upp starka lokala och regionala nätverk som ofta inkluderar de eftertraktade kandidaterna vi letar efter. Dessutom håller vi vår befintliga databas uppdaterad och varm för att säkerställa tillgång till de bästa talangerna.

Executive search / Headhunting – Genom noggrann kartläggning av kompetenser, företag och individuella profiler, söker vi efter kandidater som själva inte aktivt söker nya möjligheter. Vi kontaktar dem personligen och skapar intresse för tjänsten och ert företag för att locka fram de mest lämpliga kandidaterna.

Priset för en rekrytering beror på flera faktorer. Vi kan antingen hantera hela rekryteringsprocessen åt er eller erbjuda en lösning som endast täcker de delar ni behöver för tillfället. Vi kan skräddarsy en flexibel process som uppfyller era specifika behov och önskemål.

Priset varierar beroende på faktorer såsom tjänstens komplexitet, eventuella tillval, användning av tester eller andra specifika behov och önskemål. Vi tillämpar en flexibel prissättning som anpassas till varje enskild rekryteringsprocess.

Kontakta oss så tar vi fram en skräddarsydd offert som passar just era behov och förutsättningar!

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi anpassar vårt uppdrag efter dina behov. Rekrytering, konsultinhyrning eller HR- och personalfrågor – våra specialiteter. Tillsammans med oss hittar du inte bara dina framtida stjärnor och tillfälliga hjältar, utan också en trygg partner som stöttar dig i att fortsätta utveckla dina talanger och din verksamhet.

Annika Zimmerman

Hur kan vi hjälpa dig?

Beskriv kortfattat vad vi skulle kunna hjälpa till med så hör vi av oss.